REKLAMACJA KREDYTU FRANKOWEGO – droga do rozwiązania sporu z bankiem bez procesu ale też konieczny warunek do wystąpienia z pozwem do sądu