Polityka prywatności.
 1. Informacje ogólne.
  1. Niniejszy dokument określa zasady ochrony prywatności w serwisie www.emediatorlegal.pl (dalej jako: Serwis).
  2. Niniejszy dokument wszedł życie dnia 1 sierpnia 2018 roku.
  3. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z Serwisu jest Kancelaria Prawna eMediator Legal Bratek Kokoszka Świderska sp.k. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 718945, posiadająca NIP: 6312678442 i REGON: 369502744  (dalej jako: Kancelaria).
  4. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje dla użytkownika dotyczące zasad ochrony prywatności, możliwych wyborów użytkownika w odniesieniu do sposobu, w jaki informacje są gromadzone online, sposobu korzystania z tych informacji oraz praw, które użytkownik ma, jeżeli używa niniejszej witryny internetowej w sposób podlegający regulacjom RODO. Użytkownik powinien przeczytać uważnie niniejszą Politykę prywatności i od czasu do czasu ponownie zaglądać na tę stronę, aby sprawdzić, czy nie wprowadzono do niej zmian.
  5. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym czasie poprzez umieszczanie zmodyfikowanych postanowień na tej stronie. Wszelkie zmienione postanowienia automatycznie wchodzą w życie z dniem określonym w opublikowanej Polityce prywatności, chyba że określono inaczej. Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy użytkownika o zmianach poprzez stosowny komunikat. Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.
 1. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności.
  1. Kancelaria przywiązuje szczególną wagę do prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników Serwisu.  W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
   1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO);
   2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.. 1000);
   3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. jt. z 2017 poz. 1219 ze zm., dalej jako: UŚUD);
   4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. tj. z 2017 r. poz. 1907 ze zm., dalej jako: Pr.tel).
  2. Polityka prywatności określa m.in.:
   1. zakres i sposób przetwarzania przez Kancelarię  danych osobowych użytkowników Serwisu,
   2. możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,
   3. sposób wykorzystania tych danych,
   4. politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.
 1. Rodzaje gromadzonych i wykorzystywanych przez Kancelarię informacji.
  1. Pojęcia „informacje osobowe” lub „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda może być wyrażona przez Użytkownika wyłącznie dobrowolnie, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego w Serwisie Administratora. Dane podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są dla celów określonych w zgodzie na przetwarzanie danych. Kancelaria pozyskuje zgodę na przesłanie informacji drogą elektroniczną o treści – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail, celem udzielenia mi przez Kancelarię odpowiedzi na zadane, za pomocą formularza kontaktowego, zapytanie ofertowe lub prawne. Więcej w Polityce prywatności.
  3. Gdy użytkownik Serwisu złoży zapytanie dotyczące kwestii prawnej, pozostawiając w stosownym formularzu kontaktowym treść zapytania oraz dane kontaktowe – imię (nazwisko) oraz adres email.
  4. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, świadoma, jawna i potwierdzona przez Użytkownika. Kancelaria stosuje do pozyskania zgód politykę opt- in, co oznacza, iż dopiero zaznaczenie checkboxa stanowi o wyrażeniu przez Użytkownika zgody wskazanej treści.
  5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo uzyskania informacji o przetwarzanych jego danych, prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia jego danych osobowych, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres elektroniczny: kancelaria@emediatorlegal.pl, zawierającego następujące dane: adres e-mail bądź numer telefonu oraz uzasadnienie i treść żądania, np. usunięcia danych bądź ich zmiany- w tym przypadku należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.
  6. Serwis gromadzi automatycznie informacje techniczne o odwiedzinach użytkownika (takie jak typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, typ platformy, adresy protokołu internetowego (IP), strony odsyłające/wyjścia, system operacyjny, oznaczenie daty/czasu). Zbieramy te informacje do celów raportowych na temat Witryn internetowych w zakresie analizy trendów, diagnozowania problemów z naszym serwerem, administrowania Witrynami internetowymi, śledzenia zachowań użytkowników i sposobu korzystania z Witryn internetowych oraz do gromadzenia szeroko pojętych danych demograficznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w części Zasady regulujące korzystanie z plików cookies.
  7. Przepisy obowiązującego prawa mogą nakładać na Kancelarię obowiązek udostępnienia informacji osobom trzecim. Możemy na przykład być zobowiązani do ujawnienia informacji na mocy postanowienia sądu, wezwania lub nakazu sądowego. Ponadto na mocy przepisów obowiązującego prawa możemy dobrowolnie przekazywać informacje ułatwiające prowadzenie dochodzenia lub gdy ich ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych systemów, naszej działalności lub praw innych osób.
 1. Zasady regulujące korzystanie z plików cookies.
  1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszych Serwerów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
   1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
   2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwe;
   3. czas nadejścia zapytania;
   4. pierwszy wiersz żądania http;
   5. kod odpowiedzi http;
   6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
   7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na Stronę Kancelarii nastąpiło przez odnośnik (afiliacja);
   8. informacje o przeglądarce użytkownika;
   9. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
  2. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu, np. laptopie, komputerze, smartfonie) wskazanych powyżej w pkt. 1 plików cookies.
  3. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do preferencji użytkownika (profilowanie behawioralne).
  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  5. Pliki cookies są wysyłane i mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach:
   1. dopasowania treści zamieszczonych w Serwisie do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika (profilowanie behawioralne);
   2. statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z naszych usług, raporty zainteresowań i danych demograficznych), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz ulepszenia jego zawartości i w tym celu Kancelaria  korzysta z Google Analytics (więcej na https://www.google.pl/intl/pl/analytics/);
   3. reklamy behawioralnej, kontekstowej oraz remarketingu, np.
    1. Google AdWords (więcej na https://adwords.google.com/intl/pl_pl/home/).
    2. Google Search Controle (więcej na https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=PL).
  6. Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.
  7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym – telefonie lub komputerze.
  8. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim telefonie lub komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod.
  9. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ w języku polskim oraz na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ w języku angielskim. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.
  10. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności art. 173 ustawy Pr. tel. W szczególności zawartość plików cookies może być przekazywana reklamodawcom i partnerom współpracującym z Kancelarii  w zakresie usług oferowanych na stronach Serwisu lub reklamowanych za jej pośrednictwem.
  11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zainstalowane pliki cookies, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce, której używa. W razie przeglądania Serwisu w trybie incognito przeglądarki, wszystkie pliki cookie zainstalowane podczas wizyty w Serwisie są domyślnie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Szczegółów należy szukać u dostawcy oprogramowania przeglądarki lub w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki.
  12. Pliki cookies zamieszczane są także w telefonie Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 1. Dostęp do informacji o użytkowniku oraz ich poprawność i inne prawa.
  1. Użytkownik może poprosić o kopię swoich danych osobowych, poprawienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika i uzyskać dane osobowe przekazywane przez użytkownika w ramach umowy lub za zgodą użytkownika, a także wnieść o przekazanie danych innemu administratorowi danych (lub ich przekształcenie na potrzeby innego administratora danych); sprzeciwić się przetwarzaniu przez Kancelarię danych osobowych Użytkownika w pewnych okolicznościach.
  2. Prawa te mogą podlegać ograniczeniom, na przykład jeśli spełnienie prośby użytkownika spowodowałoby ujawnienie danych osobowych innej osoby lub naruszyłoby prawa prywatności innych osób, lub jeśli użytkownik poprosi nas o skasowanie danych, które mamy obowiązek przechowywać lub ich przechowywanie jest w naszym żywotnym, uzasadnionym interesie. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres kancelaria@emediatorlegal.pl.
  3. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Kancelarię  Państwa danych osobowych.
 1. Bezpieczne przechowywanie informacji.
  1. Kancelaria nie gwarantuje bezpieczeństwa swojego serwera ani nie może zagwarantować, że informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny internetowej nie zostaną przejęte podczas ich przekazywania przez Internet.
  2. Przetwarzanie danych osobowych za zgodą użytkownika trwa do chwili, aż użytkownik poprosi Kancelarię o zaprzestanie wykonywania tej czynności i po kilku chwilach od przesłania prośby (aby umożliwić nam wdrożenie prośby).
  3. W przypadku, gdy Kancelaria przetwarza dane osobowe w związku z realizacją umowy lub usługi, przechowuje te dane przez 6 lat (z wyłączeniem informacji finansowych, które przetwarzamy przez 10 lat).
 1. Zasady i warunki.
  1. Jeżeli użytkownik zdecyduje się odwiedzić nasze Witryny internetowe, jego wizyta i jakiekolwiek spory dotyczące zasad ochrony prywatności podlegają niniejszej Polityce prywatności i naszym zasadom i warunkom, m.in. wyłączenie gwarancji, ograniczenie odpowiedzialności i rozstrzyganie sporów. Ewentualne pytania dotyczące korzystania przez nas z danych użytkownika należy kierować na adres e-mail Kancelaria@emediatorlegal.pl.