1. Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość

2. Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem

3. Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

4. Wzór umowy zlecenia

5. Wzór pełnomocnictwa ogólnego

6. Wzór pełnomocnictwa ogólnego

7. Wzór umowy o dzieło