1. Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość

POBIERZ

2. Wzór rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem

POBIERZ

3. Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

POBIERZ

4. Wzór umowy zlecenia

POBIERZ

5. Wzór pełnomocnictwa ogólnego

POBIERZ

6. Wzór pełnomocnictwa ogólnego

POBIERZ

7. Wzór umowy o dzieło

POBIERZ