Kompendium Umów Cywilno-Prawnych: Co Warto Wiedzieć?

Umowa sprzedaży: Umowa sprzedaży to umowa cywilno-prawna, w której jedna ze stron (sprzedający) przenosi na rzecz drugiej strony (kupującego) prawa własności określonej rzeczy w zamian za zapłatę (cenę). W umowie

Share