Prace konserwatorskie – kiedy są wymagane?

Prace konserwatorskie to zestaw specjalistycznych czynności mających na celu zachowanie, ochronę i, w razie potrzeby, renowację zabytkowych obiektów czy dzieł sztuki. Ich celem jest nie tylko przywrócenie walorów estetycznych, ale

Share