Świadczenia z ZUS dla pracowników

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odgrywa niezwykle ważną rolę w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Zapewnia on pracownikom i ich rodzinom różnorodne świadczenia w razie choroby, niezdolności do pracy, emerytury czy innych

Share