Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

W przypadku prawomocnego unieważnienia umowy kredytu dla obciążonej hipoteką nieruchomości otwiera się droga do jej wykreślenia i tym samym pozbycia się z ksiąg wieczystych widniejącego tam ograniczonego prawa rzeczowego, które

Share