Próby Banków w ratowaniu nieważnych umów kredytowych.

Banki ratując się przed upadkiem całej umowy, która to w świetle prawa jest w całości umowa nieważną proponują, czy to w propozycjach ugody, czy w powoływanych opiniach biegłego zastosowanie zamiast

Share