Umowa darowizny a umowa dożywocia: Analiza

Umowa darowizny to akt prawny, który umożliwia przeniesienie własności od jednej osoby (darczyńcy) do drugiej (obdarowanego) bez oczekiwania na jakiekolwiek świadczenie w zamian. Darowizna może być dokonana na różne sposoby

Share