Autozapis 2023 do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Dotyczy to pracowników którzy ukończyli

Share