Ochrona dóbr osobistych w świetle prawa cywilnego

Czym są dobra Osobiste? Dobra osobiste to szeroka kategoria, która obejmuje takie elementy jak zdrowie, wolność, cześć, prywatność, wizerunek oraz nazwisko. Prawo cywilne chroni te wartości przed naruszeniem przez inne

Share