Jak zrozumieć prawo konkurencji w Polsce?

Podstawowe zasady prawa konkurencji Prawo konkurencji jest jednym z filarów wolnego rynku i jego głównym celem jest zapewnienie równych szans dla wszystkich przedsiębiorców. W Polsce reguluje to przede wszystkim Ustawa

Share