Najczęściej popełniane błędy przez pracodawców

Nieuwzględnienie wszystkich elementów umowy Częstym błędem jest brak uwzględnienia wszystkich kluczowych elementów w umowie o pracę, takich jak zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy czy wynagrodzenie. Ominięcie choćby jednego z tych

Share
Kiedy przysługuje odprawa po zakończeniu umowy o pracę?

Zrozumienie, kiedy przysługuje odprawa po zakończeniu umowy o pracę, jest kluczowe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Może to wpłynąć na decyzje dotyczące zmiany pracy, negocjacji kontraktu czy też planowania

Share
Umowy śmieciowe – jak się przed nimi bronić?

Umowy śmieciowe to niekorzystne formy zatrudnienia, mające na celu zmniejszenie kosztów dla pracodawcy kosztem pozbawienia pracownika podstawowych praw i świadczeń. W Polsce problem ten jest szczególnie powszechny i dotyka różne

Share
Porównanie form umów- o pracę, o dzieło, zlecenie

Decyzja dotycząca formy umowy to jeden z najważniejszych aspektów w kontekście zawodowej współpracy. Wybór między umową o pracę, umową zlecenie i umową o dzieło ma istotny wpływ na obowiązki, prawa

Share
Jak rozwiązać umowę o pracę – przewodnik krok po kroku

Zmiana miejsca pracy to znaczący krok w życiu zawodowym. Niezależnie od powodów, czy to z własnej inicjatywy, czy z przyczyn zewnętrznych, rozwiązanie umowy o pracę jest związane z szeregiem procedur

Share
Umowa o pracę a umowa zlecenie – kluczowe różnice

Różnice między umową o pracę a umową zlecenie bywają niejasne dla wielu osób, zwłaszcza dla tych, którzy nie są zaznajomieni z prawnymi aspektami zatrudnienia. Pomimo że obie formy zatrudnienia są

Share
Praca tymczasowa, leasing czy outsourcing pracowniczy- czym się różnią?

Choć wiele osób stosuje te pojęcia zamiennie,  z pewnością nie oznaczają one tej samej zależności i regulują je różne przepisy. Jak zatem rozpoznać te konstrukcje prawne i czy outsourcing pracowniczy

Share