Spożywanie napokój alkoholowych w miejscach publicznych a PRAWO