Próby Banków w ratowaniu nieważnych umów kredytowych.