Pozwy zbiorowe w sprawach frankowych. Tak czy nie?