Czy można budować bez pozwolenia? Wyjątki od reguły