Rozwód i podział majątku? Kiedy do niego nie dojdzie?