Odpowiedzialność Cywilna – kluczowe aspekty, zasady i skutki