Czy można zatrzymać budowę? Prawa i obowiązki sąsiadów