Co to jest strajk i jakie są jego formy?

Strajk to jedno z najbardziej znanym form protestu pracowniczego, polegające na masowym zaprzestaniu wykonywania pracy przez pracowników. Jest to środek presji na pracodawcę i forma walki o lepsze warunki pracy,

Share
Czy warto dołączyć do związku zawodowego?

Związki zawodowe są jednym z najważniejszych mechanizmów ochrony praw pracowniczych. Działają one jako mediator między pracownikami a pracodawcami, starając się negocjować jak najlepsze warunki zatrudnienia. Jednak decyzja o dołączeniu do

Share
Negocjacje ze związkami zawodowymi

Związki zawodowe i negocjacje stanowią kluczowe elementy dialogu społecznego w miejscu pracy. Odpowiadają za reprezentację pracowników i dbają o ich prawa oraz warunki zatrudnienia. Jednak zrozumienie roli i funkcji związków

Share
Jak skorzystać z urlopu zdrowotnego?

Urlop zdrowotny jest istotnym aspektem prawa pracy w Polsce, pozwalającym pracownikom na czasowe zawieszenie wykonywania obowiązków zawodowych w celu leczenia czy regeneracji zdrowia. Proces aplikowania o urlop zdrowotny może być

Share
Nierówność płac w praktyce – Jak z nią walczyć?

Równość płac między kobietami i mężczyznami to nie tylko idea, ale także prawo. Mimo to, różnice płacowe są nadal powszechne i stanowią poważny problem społeczny i ekonomiczny. Ten artykuł ma

Share
Kiedy pracownik może odmówić wykonywania pracy?

Czasami pracownik może znaleźć się w sytuacji, w której obowiązki nałożone przez pracodawcę wydają się niezgodne z prawem, niebezpieczne lub nieetyczne. W takim przypadku, wiedza na temat prawa do odmówienia

Share
Wypadek przy pracy- co zrobić?

Wypadki przy pracy są zdarzeniami, które każdy pracownik i pracodawca chcieliby unikać. Niemniej jednak, mogą one wystąpić w różnych okolicznościach i różnych miejscach pracy. Kluczową sprawą jest, jak w takich

Share
Elastyczne formy zatrudnienia – telepraca, praca zdalna i elastyczny czas pracy

Elastyczne formy zatrudnienia w dzisiejszych czasach, gdzie technologia znacząco wpływa na organizację pracy, stają się coraz bardziej popularne. Możliwości jakie niesie telepraca, praca zdalna czy elastyczny czas pracy są atrakcyjne

Share
Dodatki i premie – jakie są Twoje prawa?

Dodatki i premie są często kluczowym elementem pakietu wynagrodzeń oferowanego pracownikom. Mogą być one formą zachęty do bardziej efektywnej pracy, ale także stanowić istotny element kompensacyjny w związku z pracą

Share
Kiedy przysługuje odprawa po zakończeniu umowy o pracę?

Zrozumienie, kiedy przysługuje odprawa po zakończeniu umowy o pracę, jest kluczowe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Może to wpłynąć na decyzje dotyczące zmiany pracy, negocjacji kontraktu czy też planowania

Share