Prawo własności intelektualnej

Własność intelektualna obejmuje prawo autorskie i własność przemysłową. W działalności gospodarczej opartej na wiedzy, własność intelektualna jest jednym z głównych elementów pozwalających stworzyć przewagę konkurencyjną i decydować o sukcesie rynkowym. Z kolei, brak ochrony w zakresie własności przemysłowej może spowodować nieodwracalne straty w prowadzonym biznesie. Zapewnienie odpowiedniej ochrony znaków towarowych, wynalazków i wzorów nie tylko pozwala zamienić pomysł w prawo o rzeczywistej wartości rynkowej, ale umożliwia powstrzymanie potencjalnych naruszeń takiego prawa.
W zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej Kancelaria Bratek i Kokoszka sp.k. reprezentowanie klientów w postępowaniach o udzielenie ochrony prawnej występując z wnioskami do właściwych instytucji państwowych w zakresie:
[ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” subtitle=”Poznaj nasz zespół” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Patentów udzielanych na wynalazki[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” rebuild_mobile=”yes” desc_font_color=”#ffffff”]Praw ochronnych na wzory użytkowe[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Praw z rejestracji na wzory przemysłowe[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Praw ochronnych na znaki towarowe[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Zwalczania nieuczciwej konkurencji[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”95″ height_on_tabs=”65″ height_on_mob=”45″][ultimate_heading heading_type=”customizable” heading_tag=”h6″ heading_content=”Ponadto nasi prawnicy występują z roszczeniami o zaniechanie naruszania praw ochronnych własności przemysłowej oraz z roszczeniami odszkodowawczymi w tym reprezentując klientów w postępowaniu sądowym cywilnym.” main_heading_default_weight=”300″ main_heading_color=”#000000″ main_heading_line_height=”35″ alignment=”left” heading_configuration=”bottom” main_heading_font_size=”20″][/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”95″ height_on_tabs=”65″ height_on_mob=”45″][ultimate_heading heading_type=”customizable” heading_tag=”h6″ heading_content=”W ramach ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych Kancelaria przygotowuje projekty umów regulujących kwestię praw autorskich, występuje z roszczeniami o zaniechanie naruszania praw autorskich oraz z roszczeniami odszkodowawczymi w tym reprezentując klientów w postępowaniu sądowym cywilnym oraz dochodzi odpowiedzialności sprawców naruszeń na drodze karnej.” main_heading_default_weight=”300″ main_heading_color=”#000000″ main_heading_line_height=”35″ alignment=”left” heading_configuration=”bottom” main_heading_font_size=”20″][/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”95″ height_on_tabs=”65″ height_on_mob=”45″]
[ultimate_spacer height=”120″ height_on_tabs=”100″ height_on_mob=”80″][ultimate_spacer height=”80″ height_on_tabs=”50″ height_on_mob=”40″]
Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa własności?

Zgłoś się do nas - oddzwonimy

W sprawie dotyczącej prawa własności skontaktuj się z:

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawie własności?
Odwiedź naszego bloga
[ultimate_spacer height=”70″ height_on_tabs=”50″ height_on_mob=”40″]
[ultimate_spacer height=”70″ height_on_tabs=”50″ height_on_mob=”40″]