Prawo własności intelektualnej

Własność intelektualna obejmuje prawo autorskie i własność przemysłową. W działalności gospodarczej opartej na wiedzy, własność intelektualna jest jednym z głównych elementów pozwalających stworzyć przewagę konkurencyjną i decydować o sukcesie rynkowym. Z kolei, brak ochrony w zakresie własności przemysłowej może spowodować nieodwracalne straty w prowadzonym biznesie. Zapewnienie odpowiedniej ochrony znaków towarowych, wynalazków i wzorów nie tylko pozwala zamienić pomysł w prawo o rzeczywistej wartości rynkowej, ale umożliwia powstrzymanie potencjalnych naruszeń takiego prawa.
W zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej Kancelaria Bratek i Kokoszka sp.k. reprezentowanie klientów w postępowaniach o udzielenie ochrony prawnej występując z wnioskami do właściwych instytucji państwowych w zakresie:
1
Patentów udzielanych na wnalazki
2
Praw ochronnych na wzory użytkowe
3
Praw z rejestracji na wzory przemysłowe
4
Praw ochronnych na znaki towarowe
5
Zwalczania nieuczciwej konkurencji
Ponadto nasi prawnicy występują z roszczeniami o zaniechanie naruszania praw ochronnych własności przemysłowej oraz z roszczeniami odszkodowawczymi w tym reprezentując klientów w postępowaniu sądowym cywilnym.
W ramach ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych Kancelaria przygotowuje projekty umów regulujących kwestię praw autorskich, występuje z roszczeniami o zaniechanie naruszania praw autorskich oraz z roszczeniami odszkodowawczymi w tym reprezentując klientów w postępowaniu sądowym cywilnym oraz dochodzi odpowiedzialności sprawców naruszeń na drodze karnej.
W sprawie dotyczącej prawa własności skontaktuj się z naszymi specjalistami
Wypełnij formularz

W sprawie dotyczącej prawa własności skontaktuj się z:

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawie własności?
Odwiedź naszego bloga