Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

Własność intelektualna obejmuje prawo autorskie i własność przemysłową. W działalności gospodarczej opartej na wiedzy, własność intelektualna jest jednym z głównych elementów pozwalających stworzyć przewagę konkurencyjną i decydować o sukcesie rynkowym. Z kolei, brak ochrony w zakresie własności przemysłowej może spowodować nieodwracalne straty w prowadzonym biznesie. Zapewnienie odpowiedniej ochrony znaków towarowych, wynalazków i wzorów nie tylko pozwala zamienić pomysł w prawo o rzeczywistej wartości rynkowej, ale umożliwia powstrzymanie potencjalnych naruszeń takiego prawa.
Ponadto nasi prawnicy występują z roszczeniami o zaniechanie naruszania praw ochronnych własności przemysłowej oraz z roszczeniami odszkodowawczymi w tym reprezentując klientów w postępowaniu sądowym cywilnym.
W ramach ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych Kancelaria przygotowuje projekty umów regulujących kwestię praw autorskich, występuje z roszczeniami o zaniechanie naruszania praw autorskich oraz z roszczeniami odszkodowawczymi w tym reprezentując klientów w postępowaniu sądowym cywilnym oraz dochodzi odpowiedzialności sprawców naruszeń na drodze karnej.
Oferujemy także wdrożenie zaleceń wdrożeniowych w tym sporządzenie stosownej dokumentacji RODO:
Przygotowanie wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych zależnie od celów przetwarzania danych osobowych
Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych
Opracowanie Polityki Ochrony Danych
Opracowanie Polityki Prywatności
Opracowanie wzoru obowiązku informacyjnego
Przygotowanie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Przygotowanie wzoru upoważnienia do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych
Przygotowanie wzoru Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Świadczymy nadto kompleksową bieżącą obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych w tym doradztwo odnoszące się do różnych procesów przetwarzania danych osobowych.
W sprawie dotyczącej prawa własności skontaktuj się z naszymi specjalistami
Wypełnij formularz

W sprawie dotyczącej prawa własności skontaktuj się z:

    „Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prawna eMediator Legal Bratek Kokoszka Świderska sp.k., z siedzibą w Gliwicach ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice, KRS 0000718945, NIP 631278442, adres e-mail: kancelaria@emediatorlegal.pl tel. 32 706 10 15. Zdaję sobie sprawę, że klikając przycisk „Wyślij wiadomość” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Kancelarię wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na moje zgłoszenie. Podanie moich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na pytanie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności https://emediatorlegal.pl/polityka-prywatnosci/

    Chcesz dowiedzieć się więcej o prawie własności?
    Odwiedź naszego bloga