Upadłość konsumencka

Kancelaria Prawna Bratek i Kokoszka sp. k. zajmuje się świadczeniem pomocy w zakresie sporządzenia wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są w stanie spłacić swojego zadłużenia. Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie oraz umożliwienie rozpoczęcia życia finansowego na nowo z „czystą kartą” jak również walka z wykluczeniem społecznym.
Każdy przypadek niewypłacalności osoby fizycznej jest inny, dlatego podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, przeprowadzając analizę sytuacji finansowej. Przy tej okazji udostępniamy Państwu formularze, które maksymalnie ułatwiają przekazanie wszystkich informacji. Po analizie kontaktujemy się z wierzycielami celem określenia należnych im kwot oraz terminów wymagalności celem sporządzenia kompletnego wniosku.
Pomimo zasady orzekania w postępowaniu niejawnym, praktyka sądów pokazuje nam konieczność wyznaczenia rozprawy na której wnioskodawca jest słuchany na okoliczności wskazane we wniosku. W takim przypadku zapewniamy również reprezentację przed sądem. Działamy na terenie całej Polski składając wnioski zgodnie z właściwością zamieszkania dłużnika. Gruntowna znajomość przepisów oraz praktyka w zakresie przeprowadzonych spraw, zwiększa szanse na skuteczne przeprowadzenie upadłości konsumenckiej.
Sprawdź czy możesz ogłosić upadłość

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Chcesz dowiedzieć się więcej o upadłości konsumenckiej?
Odwiedź naszego bloga