Prawo rodzinne i opiekuńcze

W zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego, nasi specjaliści prowadzą postępowania w następujących sprawach:
rodzinne
1. Rozwiązywania małżeństwa
tj. sprawy o rozwód (z orzekaniem jak i bez orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego), o separację, o unieważnienie małżeństwa cywilnego, o stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
2. Związanych z majątkiem małżeńskim
w tym o podział majątku wspólnego, o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, o zniesienie wspólności majątkowej, o ustalenie ustrojów majątkowych małżeńskich, o zwrot nakładów na majątek osobisty, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym.
3. Związanych z alimentacją dla dzieci
ustalanie obowiązku alimentacyjnego, podwyższanie i obniżanie wysokości alimentów
4. Władza rodzicielska
m.in. o przyznanie, odebranie, zawieszenie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o wydanie dziecka, o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej
5. Związanych z pochodzeniem dziecka
m.in. o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa, o uznanie dziecka, o unieważnienie uznania dziecka, o nadanie nazwiska ojca
6. Związanych z adopcją, opieką i kuratelą
m.in. o adopcję, o przysposobienie, o rozwiązanie przysposobienia, o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe, o ustanowienie opiekuna bądź kuratora, o uchylenie opieki bądź kurateli, o zwolnienie z obowiązku objęcia opieką, ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego
[ultimate_spacer height=”95″ height_on_tabs=”65″ height_on_mob=”45″]

Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa rodzinnego?

Zgłoś się do nas - oddzwonimy

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:
Odwiedź naszego bloga