Prawo podatkowe i finansowe

W ramach szeroko rozumianego Prawa podatkowego Kancelaria Prawna Bratek i Kokoszka sp.k. świadczy kompleksowe usługi:
>> Doradztwa prawnego w tym w formie pisemnych opinii prawnych

>> Sporządzanie pism procesowych (wniosków, odwołań, zażaleń, skarg)
>> Reprezentowania interesów Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi;

>> Reprezentowanie Klientów postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
>> Reprezentowania interesów Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
Kancelaria Bratek i Kokoszka świadczy usługi w zakresie:
Podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatku dochodowego od osób prawnych,
podatku od towarów i usług
podatku akcyzowego
podatku od nieruchomości
podatku od czynności cywilnoprawnych
podatku od spadków i darowizn
Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa podatkowego?

Zgłoś się do nas - oddzwonimy

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawie podatkowym i finansowym?
Odwiedź naszego bloga