Prawo medyczne

Prawo medyczne jest gałęzią prawa będącą zbiorem norm regulujących prawa i obowiązki pacjenta oraz personelu medycznego, w szczególności lekarza, czy status zakładów opieki zdrowotnej oraz sposób ich funkcjonowania. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz zarówno pacjentów jak i lekarzy oraz podmiotów świadczących usługi medyczne.
Prowadzimy sprawy dotyczące:
1
Doradztwa prawnego w realizacji inwestycji na rynku usług medycznych w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz organizacji praktyki grupowej w postaci spółki
2
Opracowania i opiniowania projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód
3
Tworzenia i opiniowania umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej
4
Doradztwa prawnego w realizacji inwestycji na rynku usług medycznych w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz organizacji praktyki grupowej w postaci spółki
5
Opracowania i opiniowania projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód
6
Ugodowego rozwiązywania sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne
7
Przymusowego podawania leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu
8
Wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta
W szczególności oferujemy usługi w zakresie:
Dochodzenia odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki oraz tytułem zwrotu kosztów leczenia, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
Dochodzenia renty odszkodowawczej na wypadek zwiększenia potrzeb życiowych poszkodowanego oraz utraty, bądź zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej
Stałej obsługi prawnej oraz przekształceń zakładów opieki zdrowotnej
Reprezentacji sądowej w postępowaniach cywilnych i karnych
Szkolenia z zakresu prawa medycznego
Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa medycznego

Zgłoś się do nas - oddzwonimy