Prawo karne

Kancelaria Prawna Bratek i Kokoszka sp.k. świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa karnego (także wykonawczego), wykroczeń, jak i karno-skarbowego. Nasz zespół profesjonalnych pełnomocnik podejmuje się reprezentacji w sprawach karnych. Klienci Kancelarii występujący w roli oskarżonych, podejrzanych jak i będących stroną pokrzywdzoną w postępowaniu karnym mogą liczyć na pełne wsparcie prawne naszego zespołu.
W zakresie usług świadczonych w ramach zagadnień szeroko rozumianego prawa karnego, mieszczą się:

Udział w przesłuchaniach przed organami policji i prokuratury oraz wszelkich innych czynnościach dotyczących Klienta, które toczą się przed organami ścigania;

Przygotowanie pism procesowych, w tym: zażalenia i wniosków dotyczące stosowanych środków zapobiegawczych czy wniosków dowodowych;

Udział w posiedzeniach dotyczących środków zapobiegawczych, w tym między innymi aresztowań;

Obrona osób postawionych w stan oskarżenia (postępowanie przed Sądem) – występowanie w roli obrońcy w procesie

Przygotowania pism procesowych i środków zaskarżenia (włączając w to zarówno zażalenia, wnioski o kasację wyroku, apelację czy też wnioski o wznowienie postępowania karnego);

Odroczenie wykonywania kary pozbawienia wolności;

Udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia;

Udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;

Rozłożenia kary grzywny na raty;

Umorzenia kary grzywny.

Kancelaria Bratek i Kokoszka zajmuje się reprezentacją:
Klienta będącego podejrzanym
oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego.
osób będących stroną poszkodowaną w sprawach o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie za niesłuszne pozbawienie wolności lub bezpodstawne zastosowanie aresztu jako środka zapobiegawczego;
osób w postępowaniu wykonawczym
osób będących stroną pokrzywdzoną w postępowaniu przygotowawczym bądź też w postępowaniu przed sądem;
Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa karnego

Zgłoś się do nas - oddzwonimy

Sprawą dotyczącą prawa karnego najlepiej zajmie się:

Chcesz dowiedzieć się więcej o prawie karnym?
Odwiedź naszego bloga