Ochrona danych osobowych – RODO

W dobie internetu trudno ustrzec się wrażenia, że zasadniczo każdej czynności, której dokonujemy, towarzyszy przetwarzanie danych osobowych oraz informacji. Ochrona tychże dóbr stała się szczególnie istotna w Polsce od dnia 25 maja 2018 roku tj. po wejściu w życie RODO chociaż jej początki sięgają 1997 roku.

RODO – czyli unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane też GDPR od angielskiego określenia General Data Protection Regulation – dotyczy praktycznie wszystkich, którzy w związku z prowadzoną działalnością przetwarzają dane osobowe, przy czym jako przetwarzanie RODO rozumie m. in. operacje wykonywane na danych osobowych takie jak ich zbieranie, utrwalanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, usuwanie i wiele wiele innych

Kancelaria Prawna Bratek i Kokoszka Sp. k. oferuje kompleksowe usługi prawne z zakresu ochrony danych osobowych (wdrożenie RODO) poprzez weryfikacje przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z prawem, w tym:
[ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” subtitle=”Poznaj nasz zespół” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Analizę ryzyka przetwarzania danych w organizacji[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” rebuild_mobile=”yes” desc_font_color=”#ffffff”]Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Przegląd Umów pod kątem spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych oraz ich dostosowanie do przepisów RODO[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Przegląd Stron internetowych pod kątem pozyskiwanych nań zgód i ich dostosowanie do przepisów RODO[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Przegląd i aktualizacja klauzul informacyjnych (art. 13 i 14 RODO)[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Weryfikacja podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Inwentaryzacja zasobów w Organizacji oraz ich zabezpieczeń[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Przegląd Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i ich aktualizacja bądź sporządzenie[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Przegląd technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w tym. przegląd dotychczas obowiązującej dokumentacji (Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi) i spisanie Polityki Ochrony Danych[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Polityki Prywatności i plików cookies[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″][ult_content_box bg_color=”#ffffff” responsive_margin=”margin:20px;” padding=”padding:16px;” border=”border-style:none;|border-width:1px;|border-color:#7a7a7a;”][ultimate_spacer height=”10″ height_on_tabs=”10″ height_on_mob=”10″][bsf-info-box icon=”dfd-icon-right_2″ icon_size=”32″ icon_color=”#00855c” hover_effect=”style_9″ pos=”left” desc_font_color=”#ffffff”]Sformułowanie zaleceń wdrożeniowych – wytycznych i przesłanie ich do Klienta w formie raportu[/bsf-info-box][/ult_content_box][ultimate_spacer height=”5″ height_on_tabs=”5″ height_on_mob=”5″]
[ultimate_heading heading_type=”customizable” heading_tag=”h6″ heading_content=”Oferujemy także wdrożenie zaleceń wdrożeniowych w tym sporządzenie stosownej dokumentacji RODO:” main_heading_default_weight=”600″ main_heading_line_height=”35″ alignment=”left” heading_configuration=”bottom” main_heading_font_size=”22″][/ultimate_heading][ultimate_spacer height=”50″ height_on_tabs=”40″ height_on_mob=”30″]
Przygotowanie wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych zależnie od celów przetwarzania danych osobowych
Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych
Opracowanie Polityki Ochrony Danych
Opracowanie Polityki Prywatności
Opracowanie wzoru obowiązku informacyjnego
Przygotowanie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Przygotowanie wzoru upoważnienia do przebywania w obszarze przetwarzania danych osobowych
Przygotowanie wzoru Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
[ultimate_spacer height=”95″ height_on_tabs=”65″ height_on_mob=”45″][ultimate_heading heading_type=”customizable” heading_tag=”h6″ heading_content=”Świadczymy nadto kompleksową bieżącą obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych w tym doradztwo odnoszące się do różnych procesów przetwarzania danych osobowych. ” main_heading_default_weight=”300″ main_heading_color=”#000000″ main_heading_line_height=”35″ alignment=”left” heading_configuration=”bottom” main_heading_font_size=”20″][/ultimate_heading]
[ultimate_spacer height=”120″ height_on_tabs=”100″ height_on_mob=”80″][ultimate_spacer height=”80″ height_on_tabs=”50″ height_on_mob=”40″]
Nie narażaj się na straty – zacznij wdrażać zasady RODO już dziś.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw wyjaśniamy naszym klientom, kim jest Administrator Danych Osobowych, jakie role pełni Inspektor Ochrony Danych i kiedy należy go powołać, na czym polega rola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i kiedy Ty, Administratorze, powinieneś zgłosić naruszenie danych osobowych w terminie 72 godzin.

Każdemu Klientowi w pierwszej kolejności proponujemy przeprowadzenie audytu RODO w miejscu siedziby Klienta, który pozwoli nam oszacować zasoby Klienta oraz zweryfikować na jakim etapie realizacji wymagań RODO Klient się znajduje. Osobom, które dopiero zaczynają swoją działalność, proponujemy wdrożenie kompleksowych rozwiązań pozwalających na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.

Zagadnienia te mają istotne znaczenie dla osób fizycznych i spółek działających we wszystkich branżach, ale szczególną uwagę powinny na nie zwrócić podmioty prowadzące swój biznes za pośrednictwem Internetu – należy wtedy dopilnować, prócz ww., także spisanie stosownego Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

Dotychczas Kancelaria wdrażała RODO u przedsiębiorców/ Spółek z branży: medycznej, e-commerce, pośrednictwa kredytowego, afiliacyjnej, filmowej, fotograficznej, coworkingowej.

Kancelaria działa także na rzecz osób, których prawo do ochrony ich danych osobowych zostało naruszone.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej ochrony danych osobowych?

Zgłoś się do nas - oddzwonimy

W sprawie tzw. ochrony danych osobowych porady udzieli Ci:

Chcesz dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych?
Odwiedź naszego bloga
[ultimate_spacer height=”70″ height_on_tabs=”50″ height_on_mob=”40″]
[ultimate_spacer height=”70″ height_on_tabs=”50″ height_on_mob=”40″]