Legalny trener

Osoby prowadzące działalność w zakresie motywacji, rozwoju osobistego i biznesowego tj. szeroko pojętego coachingu, często nie zdają sobie sprawy z wielości obszarów prowadzonej działalności gospodarczej, które należy prawnie zabezpieczyć  aby uniknąć, często poważnych, problemów w przyszłości. Nasza wiedza i zdobyte doświadczenie pozwoliły nam na stworzenie katalogu usług prawnych, dedykowanych właśnie trenerom. Oczywiście nie musi być to wykaz sztywny, możliwych obszarów prawnych, które będą przedmiotem naszej pracy. Nie sposób bowiem wyczerpać w tym wszelkich aspektów prawnych, z którymi trzeba się zmierzyć w przypadku określonego podmiotu.
Usługi dla tej branży:
1. Analiza, opracowanie i wdrożenie optymalnego modelu formy prowadzenia działalności gospodarczej
dla osób planujących rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą lub ewentualne przekształecenie dla już istniejących przedsiębiorców – nie zawsze prowadzenia działalności gospodarczej w formie tzw. jednoosobowej będzie bezpiecznym i korzystnym rozwiązaniem, może okazać się, że właściwszy będzie wybór działalności w formie spółki osobowej lub kapitałowej;
2. Analiza umów oraz dotychczasowych zobowiązań
w tym zakresie dokonujemy szczegółowej oceny skutków umów już zawartych oraz weryfikacji treści, ewentualne propozycje zmiany oraz negocjowanie przyszłych zobowiązań (np. umowy na wynajem sal szkoleniowych, umowy z wydawcami i dystrybutorami publikacji, umowa na wykonanie strony internetowej, sklepu internetowego, wykonanie fotografii;
3. Opracowanie procedur sprzedaży towarów i usług z konsumentami w celu uniknięcia sporów w przyszłości
w tym opracowanie potrzebnej dokumentacji (regulamin, polityka prywatności na stronie internetowej, dopełnienie obowiązku informacyjnego względem konsumentów i inne)
4. Reprezentowania Trenera w sporach z konsumentami
przedsiębiorcami oraz organami administracji publicznej- zarówno na drodze polubownej, w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, w czynnościach przedsądowych jak i postępowaniu przed sądami;
5. Dochodzenie zapłaty zaległych wierzytelności
Względem nierzetelnych kontrahentów w tym również na drodze sądowej
6. Ochrona danych osobowych
dziedzina nagłośniona za sprawą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. tzw. RODO), obecnie niemalże każdy przedsiębiorca, ma świadomość, że prawdopodobnie przetwarza dane osobowe. W związku z tym niezwykle ważne jest aby opracować i wdrożyć procedury ochrony danych osobowych adekwatnych w zależności od rodzaju danych i rozmiaru przetwarzania. W tym celu doradzamy właśnie wdrożenie najlepszych, naszym zdaniem procedur, których zwieńczeniem będzie opracowanie właściwej dokumentacji (w tym w zależności od potrzeb: polityki ochrony danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii przetwarzania, polityki ochrony bezpieczeństwa informacji wzoru zgoda na przetwarzanie danych osobowych, obowiązku informacyjnego, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych, procedury postępowania oraz zarządzania incydentami, zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego, zawiadomienie osób o naruszeniu poufności ich danych,
7. Ocena możliwości i przeprowadzenia procedury rejestracji znaku towarowego
znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki. Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony prawem. Ma on charakter monopolu, a więc przysługuje jedynie jego właścicielowi
8. Ochrona osobistych i majątkowych praw autorskich
twórczość Trenerów często nie jest wystarczająco zabezpieczona. Utwory Trenerów są bezprawnie rozpowszechniane lub kopiowane. W tym zakresie prowadzimy działania mające na celu ochronę osobistych i majątkowych praw autorskich w tym doprowadzenie do zaprzestania naruszeń, dochodzenie odszkodowania od naruszających te prawa a także ścigania i ukarania sprawców w postępowaniu karnym;
9. świadczenie bieżącej opieki prawnej działalności Trenera

Skorzystaj z kompleksowej obsługi branży, lub sprawdź powiązane usługi:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zgłoś się do nas - oddzwonimy

    „Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prawna eMediator Legal Bratek Kokoszka Świderska sp.k., z siedzibą w Gliwicach ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice, KRS 0000718945, NIP 631278442, adres e-mail: kancelaria@emediatorlegal.pl tel. 32 706 10 15. Zdaję sobie sprawę, że klikając przycisk „Wyślij wiadomość” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Kancelarię wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na moje zgłoszenie. Podanie moich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na pytanie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności https://emediatorlegal.pl/polityka-prywatnosci/