Umowa o przeniesienie własności a umowa zabezpieczająca