Kiedy pracownik może starać się o odszkodowanie od pracodawcy?

Odszkodowanie w kontekście stosunku pracy: co warto wiedzieć Odszkodowanie jest formą rekompensaty finansowej, którą pracownik może uzyskać od pracodawcy w przypadku doznania szkody materialnej lub niematerialnej w związku ze stosunkiem

Share