Obowiązki informacyjne pracodawcy przy zatrudnieniu nowego pracownika

Informacja o rodzaju umowy Jednym z kluczowych obowiązków informacyjnych pracodawcy jest zaznajomienie nowego pracownika z rodzajem zawartej umowy o pracę. Może to być umowa na czas określony, nieokreślony czy umowa

Share