Najczęściej popełniane błędy przez pracodawców

Nieuwzględnienie wszystkich elementów umowy Częstym błędem jest brak uwzględnienia wszystkich kluczowych elementów w umowie o pracę, takich jak zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy czy wynagrodzenie. Ominięcie choćby jednego z tych

Share