Kiedy pracownik może starać się o odszkodowanie od pracodawcy?